logotype
REIC FacebookREIC Linked In

ENZA BiH

Osnovni cilj projekta

Osnovni cilj projekta je podizanje opšte svijesti o značaju, potencijalima i mogućnostima za lokalni razvoj putem djelovanja kroz energetske zadruge.

Specifični ciljevi u projektu

- Promocija korištenja obnovljivih izvore energije putem zadruga u vlasništvu lokalnog stanovništva

- Prezentacija dobrih praksi u EU i okruženju.

- Uključivanje šireg kruga ljudi (predstavnici drugih NVO, donosioci odluka, mediji, javnost)

 

Ciljne grupe

 • Postojeće zadruge (poljoprivredne i druge)
 • Zadružni savez BiH i entitetski zadružni savezi
 • Pojedinačni farmeri
 • Proizvođači OIE opreme
 • Predstavnici lokalnih zajednica
 • Donosioci odluka (predstavnici državnih javnih institucija i međunarodnih razvojnih organizacija)

Vrsta i forma aktivnosti

 1. Kreiranje sadržaja, dizajn i promocija letka
 2. Kreiranje sadržaja, dizajn i promocija priručnika
 3. Organizacija 3 jednodnevna seminara na temu energetskih zadruga
 4. Kreiranje okvira za strukturirani dijalog sa ključnim donosiocima odluka
 5. Intervju sa minimalno 3 ključna donosioca odluka (domaći i međunarodni)
 6. Identifikacija pilot projekata za osnivanje energetskih zadruga u BiH
 7. Prezentacija projekta na drugim događajima
 8. Grafički i web dizajn (izrada logotipa, banera i drugih grafičkih rješenja)
 9. Upravljanje društvenim medijima i web portalom
 10. Izvještavanje (periodični izvještaj i finalni izvještaj)+

Period implementacije

februar - novembar 2016

Ako želite da pohađate jedan od seminara u okviru projekta molimo da popunite sljedeći formular:

 

2017