logotype
REIC FacebookREIC Linked In

Može zima i bez dima

Izložba povodom 40 godina Odluke o zaštiti zraka od zagađivanja u Sarajevu

galerija Novi Hram

05-09. mart 2012. godine

 

Grad Sarajevo se već 1965. godine susreće sa problemom zagađenosti zraka, jednom od posljedica nagle urbanizacije i industrijalizacije, da bi vrhunac zagađenosti bio u periodu 1965.- 1970. godine.Sarajevo je 1972. godine donijelo Odluku o zaštiti zraka od zagađivanja, od kada počinje organizovava broba za čistoću zraka. Uložen je obiman organizovani naučno-istraživački i društveni rad da bi se zaustavilo povećavanje zagađivanja i da bi se postiglo smanjivanje zagađivanja zraka u gradu uz obezbjeđenje toplotnog konfora za rad i življenje.

Izložbom su predstavljeni značajni koraci koji su napravljeni u proteklih 40 godina kao i postignuti rezultati u smanjivanju emisije zagađujućih materija i poboljšanju kvaliteta zraka, sa ciljem da učinjeno bude pokretač novih aktivnosti koje će obezbijediti viši standard života i rada u Gradu.

Otvaranje izložbe je održano u ponedjeljak 05.03.2012. godine sa početkom u 16 sati.

Gosp. Ibrahim Spahić je ispred Sarajevske zime pozdravio prisutne i dao uvodnu riječ.

Izložbu je otvorila Pomoćnica ministara prostornog uređenja i zaštite okoliša gospođa Zijada Krvavac.

Prof. dr Aleksandar Knežević je predstavio 'pionire čistog zraka', a dr Midhad Aganović govorio o programu mjera za saniranje ugrožene životne sredine koji pokrenut početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća i dobijanju prvog zajma od Svjetske banke.

Poruka sa otvaranja je da je izložba MOŽE ZIMA I BEZ DIMA prilika da se osvrne na pro&ˇlost i dobije vizija budućnosti. A vizija budućnosti je proistekla iz stručnog skupa.

U utorak 06.03.2012. godine sa početkom u 16 sati održan je stručni skup. Izlaganja su održana u četiri sesije sa diskusijama:

  • Edin Čelik, Sarajevogas, Prirodni gas u funkciji kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo;
  • Plamenko Tais, Dvokut Pro, Mjerenja i analize kvaliteta zraka u Sarajevu;
  • Vedad Suljić, Ceteor, Registar emisija u zrak i kvalitet zraka u Sarajevu;
  • Elvedin Adžem, Ceteor, Energetska efikasnost na strani potrošnje;

Na stručnom skupu doneseni su slijedeći zaključci:

Tri su karakteristične etape borbe za čistoću zraka u Sarajevo :

  • poboljšanje kvaliteta sagorijevanja ložišta na ugalj (sobne peći i kotlovi),

čime je povećana efikasnost na strani proizvodnje energije, u periodu 1972 - 1978

  • dovođenje zemnog gasa U Sarajevu – goriva bez sumpora i

goriva kojim se može osigurati sagorijevanje bez pojave

produkata nepotpunog sagorijevanja (1979 - ) i

  • povećanje efikasnosti na strani korištenja energije čime se postižu

(a) niži troškovi,

(b) manje zagađivanja,

(c) smanjenje zavisnosti od uvoza i

(d) zapošljavanje domaćih preduzeća u oblasti građevinarstva, mašinstva, usluga i drugih privrednih djelatnosti (2010 - ).

Znači, dok se u proklih 40 godina i više Sarajevo bavilo izvorima energije,

u budućnosti će se baviti efikasnim korištenjem energije.

Povećanje energijske efikasnosti je ključno pitanje za razvoj Kantona Sarajevo.

U srijedu, 07.03.2012. godine u 17 sati u prostoru galerije Novi hram prof. dr Aleksandar Knežević je održao predavanje za studente Mašinskog fakulteta i građane Sarajeva na temu 'Upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo'.

 

Na izložbi su učestvovale organizacije koje su bile od prvih dana uključene u akcije sanacije kvaliteta zraka u Sarajevu, kao i organizacije koje se danas bave zaštitom okoliša u Kantonu Sarajevo.

 

Realizaciju izložbe je podržalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Organizator izložbe je Regionalni centar za obazovanje i informisanje iz održivog razvoja u Jugoistočnoj Evropi (REIC), Sarajevo.

 

Plakat - Može zima i bez dima

Emisija nepotpuno sagorijevanje

Energijska efikasnost

Može zima i bez dima

2017