logotype
REIC FacebookREIC Linked In

Event Calendar

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
December 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dynamic Manual

Home

Izdata knjiga "Ekonergijska paradigma" autor: prof.dr. Aleksandar Knežević

 

Izdavač: Regionalni centar za edukaciju i informacije iz održivog razvoja za Jugositočnu Evropu (REIC)

 

www.reic.org.ba

kontakt: Sandra Šimić

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(tel. 033 613193

 

Format knjige 225 x 225 mm

Broj stranica 420; tvrdi uvez

 

Cijena jednog primjerka: 160 KM

Kod nabavke pet ili više komada  odobrava se popust od 50 %; PDV uključen u cijenu

 

Iz sadržaja

POGLAVLJE UGALJ I ZRAK: Kroz prikaz značajnih događaja u Sarajevu, Kaknju, Zenici i drugim gradovima u BiH i regiji pružaju se znanja o menadžmentu kvaliteta zraka u periodu 1965 - 2015.

Prikaz značajnih epizoda povećane zagađenosti zraka u Sarajevu, Zenici i Kaknju, poređenje sa epizodom u Londonu 1952. godine; istraživanje uticaja sagorijevanja uglja na kvalitet zraka u Sarajevu; pricipi reulisanja emisije i ambijetalnog kvaliteta zraka; vrednovanje kvaliteta zraka i izvještavanje; katastri emisije zagađujućih materija u Sarajevu (1970 do 2010.); sanacioni programi kvaliteta zraka u Kaknju (od 1981. do 2002.); analiza monitoringa kvaliteta zraka u Zenici do 1990; posebno sadržaj olova po dijelovima grada Zenica; poređenje kvaliteta zraka u gradovima i Zenici; razvoj sistema menadžmenta kvaliteta zraka u Sarajevu i Zenici (do 2015.); Razvoj metode i analiza djelovanja zagađenosti zraka na zdravlje građana u Sarajevu:Projekat zaštite čovjekove okoline u Sarajevu – šta je  planirano, šta urađeno, šta još treba uraditi da bi bile zadovoljene garnične vrijednosti kvaliteta zraka; šta predviđaju Nacionalni okolinski akcioni plan BiH i Strategija zaštite okoline FBiH

POGLAVLJE MJERITELJSTVO: Daju se prilozi iz iskustva mjerenja emisije i kvalteta kvaliteta zraka i drugih oblasti, posebno članak pok. prof. Nikole Barbalića o mjernim jedinicama u oblasti kvaliteta zraka.

Primjeri nekvalitetnog mjerenja emisija i kvaliteta zraka, uključujući i namjerne greške – veći broj primjera; uputstva za kvalitena mjerenja.

POGLAVLJE RATNI PERIOD I TRANZICIJA: Dato je više priloga vezano za korištenje energije u Sarajevu u ratnom periodu, kao i razvoju stručnih aktivnosti;  i obavljuje jedan prilog publiciste Nijaza Abađića

Život sa ograničenim količinama energije; potrošnja energije tokom rata; popis lica kojima su donirani uređaji za grijanje; zašto su stradale instalacije centralnog grijanja preduzeća „Toplane“ u decembru 1992.; udruživanje i rad stručnjaka u toku rata; ekoizdavaštvo tokom rata; posjeta prvom sajmu ZEPS u Zenici 1994. godine

Poglavlje EDUKACIJA&ISTRAŽIVANJE:  dat je širi osvrt na edukaciju na univerzitetima u Bosni i Hercegovini sa prilozima akademika Kemala Hanjalića i prof. dr. Tarika Kupusovića.

Zadatak univerziteta; korupcija na univerzitetima u BiH; koje mjesto zauzimaju pojedinačno univerziteti u BiH na svjetskoj skali, a koje među dvadeset univerziteta u regiji.

2017