logotype
REIC FacebookREIC Linked In

O projektu MODUS

Posljedice klimatskih promjena će se u znatnoj mjeri osjetiti na lokalnom nivou, a potrošnja energije je u direktnoj korelaciji sa prostornim uređenjem jedne urbane sredine. Rasipanje energije je direktna posljedica loše organizovanog prostora. To se prije svega odnosi na potrošnju goriva u transportnom sektoru,tepotrošnju energije za podmirivanje toplotnih potreba za grijanje i pripremu tople potrošne vode. U konačnici sve se dovodi u vezu sa klimatskim promjenama. Energestka i energijska politika države, ali i lokalnih zajednica mora težiti suzbijanju i adaptaciji klimatskim promjenama. Za ispunjavanje tih ciljeva potrebno je stimulisati projekta koji rezultiraju (i) smanjenjem potrošnje energije, (ii) povećanom upotrebnom obnovljivih izvora energije; te (iii) smanjenjem emisija stakleničkih gasova. Jedan od načina da se ovo ostvari jesu i mjere energijske efektivnosti, tj. postizanje više efekata sa istim ili manjim utroškom energije, a održivo prostorno planiranje može dati odgovore na ove zahtjeve.

 

Dugoročni cilj projekta je smanjiti potrošnju energije na lokalnom nivou uz maksimalno korištenje lokalnih obnovljivih resursa gdje je moguće

Osnovni cilj projekta je doprinijeti oblikovanju urbanih sredina kroz:

  • promociju energijske efikasnosti;
  • promociju korištenja obnovljivih izvora energije
  • promocija bolje mobilnosti i pristupačnosti među ljudima;
  • promocija energijske efektivnosti putem bolje distribucije roba i usluga, ; te
  • promociju društveno-ekonomske kohezija;

a što vodi poboljšanju ukupnog kvaliteta života građana.,

 

Šira javnost i mediji će biti uključena putem web portala, putem Facebook i Linkedin stranice, te putem posebno dizajniranih brošura i letaka. Svrha brošure je da polaznicima radionice prije svega pruži neophodnu metodologiju za izračun indikatora. Brošura će biti dostupna i svim ostalim gradovima/općinama koji ne budu uključeni direktno u ovaj projekat, što ostavlja mogućnost da koriste rezultate ovog projekta u svojim sredinama i implementiraju iste ili slične aktivnosti.

Projekat ima za cilj izračunavanje indikatora održivosti urbanih sredina kako bi gradovi/općine mogli/e biti ocijenjeni u kojoj su mjeri održivi/e sa aspekta lokalnog energijskog planiranja. Ovi indikatori će biti polazna osnova gradovima/općinama za uspoređivanje sa drugim gradovima/općinama u BiH, ali i svim ostalim gradovima u svijetu za koje postoje slični indikatori. To će omogućiti gradovima da dobiju jasniju sliku sopstvenog nivoa održivosti, te uvide koji su projekti implementirani u drugim gradovima i kako su npr. ti projekti doprinijeli smanjenju potrošnje energije, a time i suzbijanju klimatskih promjena. To će de facto biti kamen temeljac za uspostavljanje partnerstava sa drugim gradovima, ali i generisanju projektnih ideja i rješenja za specifične probleme sa kojim se suočavaju gradovi.

Indikatori će biti izračunati za 8 gradova i/ili općina. Indikatori koji će biti izračunati su podijeljeni u četiri grupe, a metodologija za njihov izračun će biti razvijena kroz ovaj projekat. Svaka grupa će sadržavati po pet indikatora, a grupe su:

  1. Upravljanje prostorom i prostorno planiranje,
  2. Upravljanje prirodnim resursima,
  3. Mobilnost i prijevoz i
  4. Društvena i ekonomska kohezija.

U drugom mjesecu projekta biće održana radionica na temu „Lokalno energijsko planiranje“ koja će okupiti zaposlene u gradovima/općinama za koje će biti računati indikatorii. Također, u osmom mjesecu projekta će se održati druga radionica, na kojoj će biti prezentirani izračunati indikatori, te će se na bazi istih u grupama raditi na pisanju projektnih prijedloga. Na ovaj način će se ostvariti održivost i ostvarivanja ciljeva ovog projekta i nakon njegovog okončanja.

U drugoj polovini projekta biće organizovana finalna konferencija na kojoj će se prezentovati rezultati projekta, te će biti organizovan Forum načelnika na koji će biti pozvani svi načelnici identifikovanih gradova/općina, ali i načelnici drugih općina/gradova. Na ovoj konferenciji se očekuje učešće 50 učesnika.

2018