logotype
REIC FacebookREIC Linked In

Econergia

 
 
We are in process of the establishment of the dynamic manual Econergia. Within three years of the project, leading group of experts will make a manual on the subject of energy, environment and climate change. The folder in which they can place of knowledge that will be quarterly post on this website is available. In addition to new contributions, riggers and alternate site in the event of new skills or knowledge in certain areas. Thus, this dynamic manual always be current.
 
U toku je uspostava dinamičkog priručnika Econergia. U okviru trogodišnjeg projekta grupa vodećih stručnjaka će izraditi udžbenik na temu energija, okolina i klimatske promjene. Raspoloživ je folder u koga mogu ulagati znanja koja će se kvartalno postavljati na ovoj web stranici. Pored novih priloga, postavljaće se i zamjenske stranice u slučaju novih znanja ili saznanja iz određenih oblasti. Tako će ovaj dinamički priručnik biti uvijek aktuelan. 
 

 ACCES TO THE MANUAL (ONLY BHS VERSION) - PRISTUPI PRIRUČNIKU

2018