logotype
REIC FacebookREIC Linked In

Ener Supply

O Projektu

Web stranica projekta

www.ener-supply.eu

 

3rd NEWSLETTER or ENER SUPPLY

2rd NEWSLETTER or ENER SUPPLY

O projektu

 

U BiH projekat implementira Regijavascript:void('Edit Link')onalni centar za edukaciju i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC). Projekat se finansira sredstvima programa Transnacionalne saradnje Jugoistočne Evrope, IPA fonda Evropske unije i vlastitog učešća nosilaca projekta. To je zajednički projekat 14 partnera iz 11 zemalja Jugoistočne Evrope, na čelu sa Općinom Potenza iz Italije. U BiH se Projekat implementira na području Srednjebosanskog kantona. Projekat je počeo u novembru 2009. godine i traje tri godine.

 

Projekat ima za cilj razvoj sposobnosti lokalne uprave u oblasti energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE). U okviru projekta predviđeno je provođenje energetskih audita u stambenom sektoru i industriji, izrada studija izvodjlivosti za mjere EE i korištenje OIE, izrada mapa OIE za područje Srednjobosanskog kantona, pronalaženje izvora finansiranja i potencijalnih investitora, razumijevanje EU legislative u oblasti OIE i EE, te razvoj lokalnih akcionih planova za poboljšanje energetske efikasnosti i korištenje OIE. Izradom mapa potencijalnih OIE i EE identificirati će se najinteresantnije i najviše obećavajuće mogućnosti za investiranje u OIE i EE. Identificirane investicije će se detaljnije analizirati u Studiji izvodljivosti koja uključuje tehničke i ekonomske aspekte, analizu uticaja na okolinu, analizu zakonskih ograničenja, te mogućnosti finansiranja. Akcioni plan za izabrano područje (Srednjobosanski kanton), baziran na preliminarnoj analizi trenutne situacije, će biti uspostavljen uz pomoć bliske saradnje sa lokalnim vlastima.

 

 

 

Pored lokalnih vlasti u projekat će biti uključene i druge zainteresirane strane kao što su građevinske kompanije, distributeri energije, ekološka udruženja, udruženja potrošača, udruženja poljoprivrednika, udruženja preduzeća i šira javnost.

 

Opsežne aktivnosti komunikacije (događaji, bilteni, članci, brošure itd.) imaju za cilj podizanje svijesti o mogućnostima OIE i EE, kao i promociju rezultata projekta među interesnim grupama, vlastima i potencijalnim investitorima tokom čitavog trajanja projekta.

 

2018