logotype
REIC FacebookREIC Linked In

Glossary / Pojmovnik

Glossary of the energy system (BHS Language)

Pojmovnik energijskog sistema

 

Pojmovnik energijskog sistema ima posebne ciljeve:

  • ispravljaju se neke greške koje se često nalaze u literature, na pr. u 95 % proučene literature se nalazi objašnjenje da koegeneracija energije predstavlja istovremeno proizvodnju električne energije i toplote, što je pogrešno. Radi se o istovremnoj proizvodnji toplotne i mehaničke energije. Potvrda je, između ostalog, engleki akronim CHP (Combined heat and power)
  • neki termini se zamjenjuju drugim, na pr. nije pravilno reči toplotna pumpa, nego dizalica toplote (jedna te ista količina energije se podiže na viši temperaturni nivo)
  • razgraničavaju se pojmovi energetika (proizvodnja energije i operacije energijom) i energija (fizička veličina i roba ba tržištu); pridjev imenica energije je energijski – na primjer tržište energije / energijsko tržište, a ne energetsko tržište (ne trguje se energetskim postrojenjima),
  • daju se najčešće korišteni termini sa adekvatnim prevodim na engleski. Primjer je upravo energetika (privredan grana), koja se često prevodi sa energetic (što je naučna disciplina), a ne energy industry, kako je pravilno.

Pojmovnik daje integralnu sliku energijskog sistema države, sa komponentama: tehnički sistemi, menadžment, uticaj na okolinu i governans (vladanje)

2018