logotype
REIC FacebookREIC Linked In

Position Paper - Usmjerenje za razvoj sektora energije u BiH

Position paper Usmjerenje za razvoj sektora energije u Bosni i Hercegovini je dio jednogodišnjeg projekta Edukacija za suzbijanje klimatskih promjena (CLICMEDCLImate Change Mitigation EDucation). Cilj ovog position paper je inicirati promjene načina razmišljanja o energiji kroz objašnjenje terminologije, potreba za energijom, tržišta energije, pristupa naprednom energijskom planiranju i međunarodnog konteksta u kojem se nalazi BiH u kontekstu energije. Promjene u energijskom sistemu su spore, stoga vremenski period na koji se odnose usmjerenja u ovom dokumentu je do 2050. godine. Iako se čini da je to dug period, ukoliko se želi uhvatiti korak sa globalnim tendencijama mora se odmah početi aktivno raditi na dugoročnom savremenom energijskom planiranju.

Ovdje se daje jedan scenario energijskih potreba u BiH i diskutuje način kako zadovoljiti osnovna pravila vezana za funkcionisanje energijskog sektora: ekonomski razvoj, sigurnost u snabdjevanju, zaštita okoline i suzbijanje klimatskih promjena.

PREUZMI POSITION PAPER

2018