logotype
REIC FacebookREIC Linked In

Web informator

Opis i ciljevi Evropske sheme trgovanja emisijama (EU ETS)

Evropska shema (sistem) trgovanja emisijama (engl. EU Emissions Trading System - ETS) je ključni odnosno temeljni mehanizam Evropske unije u cilju smanjenja emisije stakleničkih gasova (engl. Greenhouse gases - GHG) koji su u velikoj mjeri odgovorni za zagrijavanje planete te uzrokovanje klimatskih promjena. EU ETS je međunarodni sistem za trgovanje emisijama stakleničkih gasova unutar Evropske unije kao i pojedinih zemalja izvan EU-a, a čija je glavna svrha postići smanjenje emisija GHG na efikasan način.

EU ETS radi na principu postavljanja ograničenja na ukupne emisije iz visoko-emitirajućih sektora koja se svake godine smanjuju s ciljem da u 2020. godini, emisije iz sektora obuhvaćenih EU ETS-om budu za 21% niže u odnosu na 2005. godinu (Evropska komisija, 2012). Kompanijama je omogućeno kupovanje i prodavanje emisionih dozvola (kvota) po potrebi. Kompanije koje su unutar ove sheme moraju posjedovati emisione dozvole za svaku tonu emitovanog ugljen dioksida. Ovaj pristup trgovanja emisijama odnosno trgovanje unutar ograničenja (engl. cap-and-trade) daje kompanijama potrebnu fleksibilnost da smanje svoju emisiju na ekonomičan način.

PREUZMI ĆITAV DOKUMENT

Europska komisija dodijelila milijardu eura za pokretanje 19 projekata zelene energije 

Europska komisija je 08. jula dodijelila milijardu eura zaa financiranje 19 projekata u borbi protiv klimatskih promjena u sklopu drugog poziva za tzv. NER 300 program financiranja. Projekti će se financirati sa prihodima od prodaje emisijskih dozvola u okviru Evropske sheme trgovanja emisijama.

Pionirski projekti pokrivaju širok raspon tehnologija - biomasa, koncentrirana solarna energija, geotermalna energiju, fotonaponski sistemi, energije vjetra, energije okeana, pametne mreže i, po prvi put, prikupljanje i skladištenje ugljika (CCS).

Connie Hedegaard, europska povjerenica za Klimatsku Akciju, izjavila je: "S ovim projektima, pomoći ćemo napore na zaštiti klime i postići da Europa bude manje energijski zavisna. Milijarda eura koju smo danas dodijelili će utjecati na nekih dodatnih 900 milijuna eura privatnih investicija. Dakle, gotovo 2 milijarde eura investicija u klimatski prihvatljive tehnologije, ovdje u Europi. To je doprinos smanjenju europskog troška za energiju koji za uvoz fosilnih goriva iznosi  preko milijarde eura dnevno".

Projekti NER 300 će povećati godišnju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u EU. Zajedno s 20 projekata iz prvog poziva, stvorit će nekoliko hiljada radnih mjesta tokom izgradnje i faze rada.

Financirani projekti uključuju prvi primjer velikih CCS projekata u EU. Projekat u Velikoj Britaniji će koristiti Oxyfuel tehnologiju za izdvajanje 90% ugljen dioksida nastalog sagorijevanjem uglja u termoelektrani Drax u blizini u Yorkshireu, te će ga pohraniti u skladišta u Sjevernom moru. Projekt CCS će pohraniti 1,8 milijuna tona ugljen dioksida godišnje, što je ekvivalent emisije iz više od milijun vozila.

NER 300

Program NER 300 se financira od prodaje 300 milijuna emisijskih jedinica iz rezerve za nove sudionike namjenjen za treću fazu EU ETS.

Izvor: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014070801_en.htm

2018